Banner voorjaarscongres 2016

Den Bosch, het Jheronimus Bosch-jaar. Shared Decision Making: “de sleutel tot zelfregie van de zorgvrager”?

Shared Decision Making hebben we in brede betekenis genomen. Patiënten en cliënten die een actieve rol hebben bij besluiten omtrent hun behandeling, of juist het afzien daarvan. Patiënt- en familieparticipatie ligt daar vlak tegenaan. Beide komen voor in alle velden van de gezondheidzorg en deze voorbeelden zullen over het voetlicht komen in april. Ook bestuurders komen aan het woord: wat beweegt hen om shared decision making als speerpunt op te nemen in hun strategie? Of juist niet… Welke ervaring heb je zelf met SDM en wat wil je erover delen met je collega’s? Is het een ontwikkeling die niet te keren is, of zitten er ook negatieve kanten aan?

Shared Decision Making kun je ook zien als besturingsmodel. Er zijn organisatievormen die betrokkenheid van professionals of ervaringsdeskundigen impliceren. Wat is het effect? De verzekeraar stelt het verplicht om een ervaringsdeskundige in dienst te nemen in de GGZ. Hoe werkt dat uit en wie wordt er beter van? En is het medisch specialistisch bedrijf bij uitstek de vorm om samen besluiten te nemen en zo de beste organisatie neer te zetten? Of is het, zoals Douwe Biesma in zijn nieuwe boek stelt, een weeffout: … Als er problemen zijn binnen de maatschap, dan komen ze in hun vrije tijd samen om het op te lossen. De arbeidsethos is net iets intenser dan bij specialisten in loondienst.’ Shared Decision Making staat twee dagen centraal in Den Bosch met prikkelende presentaties, interactieve workshops en een podium voor VMZ-leden om zelf hun ervaringen te delen.
Tussendoor is voldoende tijd om elkaar te spreken, nader kennis te maken, goed te eten en drinken en te overnachten. De gouden formule voor netwerken houden we graag in stand!

Meer informatie: www.vmz.nu

Reactie van de klant

Samenwerken met Maaike is altijd een feestje. Ze is uitermate adequaat, snel, creatief en heeft altijd een goed humeur. Dat geeft vertrouwen dat het allemaal goed komt en daardoor kan ik me bezig houden met andere dingen.

Drs. M.A.P. Mens, Verpleegkundig bestuurder divisie in- en uitwendige specialismen (A) en hartcentrum (A1), Academisch Medisch Centrum