De nieuwe Europese Richtlijn Pakketreizen

Per 1 juli 2018 is er voor reisorganisatoren een nieuwe regeling in werking getreden: de nieuwe Europese Richtlijn Pakketreizen (de oude regeling was nog uit 1990). Deze richtlijn betekent in de praktijk dat iedereen die een reis organiseert en verkoopt wettelijk verplicht is zich aan te  sluiten bij een Garantieregeling, zoals SGRGGTO en STO Garant.

Voor alle aanbieders van pakketreizen** geldt het volgende inzake reisgarantie: De garantie voorkomt dat consumenten de reissom, die zij vooruit hebben betaald, in geval van financieel onvermogen ofwel bij faillissement van de reisaanbieder kwijt zijn. De reisgarantie garandeert reizigers die al op reis zijn bovendien dat zij gerepatrieerd worden.

**Een pakketreis is een reis die bestaat uit verschillende elementen die ten minste het vervoer en de accommodatie (overnachting of periode van verblijf van meer dan 24 uur) of één van beide plus een andere essentiële toeristische dienst omvat.

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt More than Events gebruik van STO Garant op al haar pakketreizen. STO Garant zal in geval van surseance van betaling of van faillissement van More than Events ervoor zorgen, afhankelijk van in welke fase de reis zich bevindt, dat u uw geld terug krijgt, u uw reis kunt vervolgen en indien de reisovereenkomst de heen- en terugreis omvat, u gerepatrieerd wordt.

De betalingsprocedure
Om deze garantie te kunnen realiseren maakt STO Garant gebruik van de derdengeldenregeling van Certo Escrow B.V. (Certo Escrow). Als reiziger betaalt u de reissom niet aan More than Events maar betaalt u deze aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow. Certo Escrow, een bij de Nederlandsche Bank geregistreerde betaaldienstverlener, beheert deze stichting. Voor alle boekingen geldt dat de volledige reissom voor vertrek betaald dient te zijn aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow. Uw reissom wordt automatisch 1 dag na afloop van uw reis vrijgegeven aan More than Events.

Boekingsprocedure
Nadat u van More than Events een boekingsbevestiging en factuur hebt ontvangen, ontvangt u van Certo Escrow per e-mail een uitnodiging met een gebruikersnaam en een wachtwoord. U wordt gevraagd in te loggen op het beveiligde gedeelte van de website van Certo Escrow. Na bevestiging van de uitnodiging kunt u direct overgaan tot betaling. Afhankelijk van het tijdstip van boeking krijgt u een verzoek tot betaling van de aanbetaling en later tot betaling van het restant van de reissom of tot betaling van de hele reissom in één keer als u kort voor vertrek boekt. Voor alle boekingen geldt dat de volledige reissom voor vertrek betaald dient te zijn aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow.

Mocht u toch nog twijfels of vragen hebben dan kunt u contact opnemen met More than Events.

Belangrijke opmerkingen

  • In geval van faillissement zal de STO nooit meer kosten voor u kunnen maken dan maximaal de betaalde reissom.
  • Eventuele klachten of claims over uw reis, staan los van deze betaalmethode.
  • De annuleringsvoorwaarden zijn bij deze manier van betalen gewoon van toepassing.

Deze manier van betalen zal iets meer van uw tijd en aandacht eisen. Wij vragen hiervoor begrip. Als reisorganisatie willen wij u graag financiële zekerheid kunnen bieden. Op deze manier kan dat.

Uiteraard kunt u bij ons met uw vragen hierover terecht.

Meer informatie over STO Garant en Certo Escrow